Telefon: 08-40 90 49 79
Växeltider: Mån - Fre 08-11:00 & 12-15:00

GDPR

Vi på Vitvaruhjälpen Sthlm AB har alltid värnat högt om din integritet och för oss är det viktigt att du som kund hos oss känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Bakgrund

Som du säkert känner till träde den EU-övergripande dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft den 25 maj. Förordningen innebär förändringar för alla som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du bokar tjänster via oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
  • Personnummer

Dessa uppgifter är kritiska för att vi ska kunna hjälpa er kunder med dom ärenden som hanteras av/via oss.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan komma att behöva dela dina uppgifter med våra nätverksbolag. Det är nödvändigt att viss information delas av oss för att kunna fullborda det uppdrag som bokats. Till exempel Skatteverket för RUT-avdrag, Tillverkare för hantering av Garanti-ärenden, Installatör och Leverantörer. Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. Information som inte längre är nödvändiga raderas efter 2 månader.

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post Kundservice@vitvaruhjalpen.se